Natur/Turism

Det finns många intressanta platser inom området, främst för den som är intresserad av historia eller natur.
Här finns en mängd fornlämningar, över 800 stycken. I Osbecks bokskogar finns fornåkrar med odlingsrösen och gamla hålvägar överallt. Det finns många stenar med skålgropar och en fin hällristning. 
I området har funnits mer än 30 bronsåldershögar av vilka Lugnarohögen är speciell, dels genom att det finns en skeppssättning inuti och dels genom att man kan gå in i högen. Den är ett av kommunens mest kända besöksmål som varje år besöks av c:a 5 000 personer.  

Linnélärjungen Pehr Osbeck verkade i Hasslöv som präst på 1700-talet och genom allt han skrev ner vet vi mycket detaljer om hur det var i trakten förr i tiden.

Det finns naturreservat, 5 st inom socknen; Osbecks bokskogar, Tjuvhultskärret, Ekered, Pennebo och Matkroksmossen. Här finns markerade vandringsleder av olika längd och svårighetsgrad. Skåneleden passerar också uppe på åsen.

För turister med natur- och friluftsintresse finns det många möjligheter. Det finns utmärkta vandringsslingor i flera av naturskyddsområdena. Främst är det den unika floran man lägger märke till, men det finns även unika djurarter och den geologiintresserade kan få se drumliner och rullstensåsar. 

I Ekered kan man förutom unika orkidéer få se resterna av en by som funnits där sedan 1300-talet och försvann under några år kring 1940. 

Den som vill vinterturista kan växla turåkning på skidor med att åka utför på närbelägna Vallåsen. www.vallasen.se

Flygbild, Laholms kommun Flygbild, Laholms kommun