Näring och service

I Hasslöv finns det näringsverksamhet som bidrar till ortens service. Det finns rörfirmor, bokföringsfirma med mäklarrörelse, frisörsalong, snickeri, matservering, åkerier och byggfirmor. Sammanlagt finns det över 100 registrerade företag i Hasslöv. Orten är en lantbruksort med en del skog och det är inom jord- och skogsbruket de flesta företag är registrerade.

I Hasslöv finns en F-6 skola med fritidshem. Den är en friskola med allmän inriktning som drivs av en intresseförening bestående av föräldrar och byalagsrepresentant. Visionen för Hasslövs bygdeskola är att vara en sund, trygg och attraktiv skola. Läs mer på www.hasslovsbygdeskola.se

För yngre barn finns det 3 stycken kommunala dagbarnvårdare. För äldre finns hemtjänst. 

Återvinningsstation finns i byn, vid Bygdegården. Kommunens tipp finns i Ahla dit det är mer än 2 mil. Den närmsta är Båstadtippen i Svenstorp.

Posten sköts av lantbrevbärare. Det kommer bokbuss varje vecka. Närmsta biblioteksfilial finns i Ö Karup, 3,5 km bort. Närmsta biblioteksfilial i kommunen är i Våxtorp.

Det finns ingen dagligvaruhandel i byn. Det kommer varubilar som fiskbil och delikatessbil. Inom handel finns Hallandsåsens Växtbutik, som har samarbete med Hallandsåsens Plantskola. Hos Växtbutiken finns även café sommartid. Läs mer på www.hallandsasensvaxtbutik.se

På orten finns även företag/företagare som mer indirekt kan locka folk till Hasslöv och som visar på att det går att bedriva näringsverksamhet på landsbygden.


Närliggande service:

Närmsta mack finns i Våxtorp eller Skottorp, 7 km. Paketutlämning finns i Våxtorp, 7 km. I Våxtorp finns även närmsta bank.

I Våxtorp finns distriktssköterskemottagning. Vårdcentral finns i Laholm dit det är 1,4 km. (Närmsta finns dock i Båstad.) Nyligen öppnades en vårdcentral i Skummeslövsstrand dit det är c:a 10 km. Apotek finns i Laholm eller MAXI i Mellbystrand. Det närmsta finns i Båstad.