Hasslövs Byalag

Kontakta oss på mailadress:
hasslovsbyalag@gmail.com

Byalaget bildades 1980.
Styrelsen består för närvarande av:

 

Ordförande: Ameli Karlsson Tel. 23272, 073-0346867   Mail: ameli.karlsson@hotmail.com  
Vice ordf.: Jenny Friström     Tel. 26064, 0709-498944   Mail: jennyfristrom@hotmail.com
Sekreterare: Eva Hall            Tel. 26341, 070-6296341   Mail: eva.hall@bastad.se
Kassör: Eva-Lott Uhlin           Tel. 26002, 070-6366002   Mail: uhlins@telia.com
Ledamöter:
                   Bo Bertilsson       Tel. 26104                          Mail: bertilssonbo52@gamil.com
                   Nicolas Friström  Tel. 26064, 0706247543    Mail: nicolasfristrom@outlook.com
                   Irene Jonsson      Tel. 070-6998921               Mail: irene.hasslov@gamil.com

Bli medlem i Byalaget!

Du får Byabladet varje månad, där du kan se det mesta som händer i Hasslöv.
Som medlem i Hasslövs byalag bidrar du även med en slant till de många aktviteter som vi ordnar under året där bylaget står för en del kostnader.

 

Årsavgift 150 kr för hushåll i Hasslöv och för dig som vill ha Byabladet med e-post.
200 kr för hushåll utanför Hasslöv som vill ha Byabladet med brev.

Betala in på bg nummer 689-6948 eller till någon i styrelsen. 
Man kan även swisha in medlemsavgiften till nummer 1235208475, ange i meddelande ditt namn så vi vet vem som betalt.

Tack!
Vi ser fram emot ditt bidrag och medlemsskap.