MÖTE MED POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN
Den 2 feb träffade Byalaget, Hembygds- och Bygdegårdsföreningen, Fibergruppen, representanter från Laholms kommun, både politiker och tjänstemän. De ska besöka alla byar i kommunen och göra uppföljningsmöten om två år.
Byalaget presenterade vår Lokala utvecklingsplan, LUP där vi har med de flesta frågor som rör byn och dess framtid för att utvecklas och växa. Vi gick igenom de olika punkterna som vi arbetar med i denna plan, bl a naturligtvis gång- och cykelväg till Östra Karup, Lugnarohögen, fler hyreslägenheter (viktigt att de som vill ha en lägenhet i framtiden anmäler sej till kön på Laholmshem), fiber, reklam för byggklara tomter, grönyte-gator-vägar skötsel, skolan mm.
Det var inte det första mötet som kommunen kallat till
genom åren och vi är väl ganska luttrade vid det här laget.
Det var ett bra möte och vi tycker väl alla att det är bra att man träffas, men det känns som om vi framför samma synpunkter varje gång, d v s att få politiker och tjänstemän att förstå att vi är en del av Laholms kommun och att om Hasslöv ska kunna växa som bostadsort måste kommunen satsa även här. Centralorten Laholm, Mellbystrand och 
Skummeslövsstrand är populära platser att bo på, men alla kan inte bo i centrum eller vid kusten. Minnesanteckningarna från Laholms kommun ligger här oanför!