Byalagets årsmöte!
Välkomna på årsmöte i Hasslövs Bygdegård måndagen den 6 mars kl 19:00!
Information från IpOnly om feberutbyggnaden samt om ombyggnaden av lekplatsen och hur vi ska använda kommunens "försköninsgpengar".
Alla är välkomna!


Från årsmötet 2016: Den 9 mars hade Byalaget årsmöte i Hasslövs Bygdegård.

Kommunens energirådgivare, Daniel
Mårtensson informerade.
Se närmre presentation här!

Årsmötesförhandlingar.
Styrelsen och övriga funktionärer omvaldes.
Dagordning.
Verksamhetsberättelse.

* Fika.
* Genomgång och uppdatering av Hasslövs lokala utveckllingsplans konkreta handlingsplan.
LUP gällande 2016

Kom med synpunkter och förslag på vårt arbete!

Minnesanteckningar från besök av kommunens ledande politiker och tjänstemän.