Hasslövs Byalag

Byalaget bildades 1980.
Styrelsen består för närvarande av:

 

Ordförande: Ameli Karlsson Tel. 23272, 073-0346867   Mail: ameli.karlsson@hotmail.com  
Vice ordf.: Jenny Friström     Tel. 26064, 0709-498944   Mail: jennyfristrom@hotmail.com
Sekreterare: Eva Hall            Tel. 26341, 070-6296341   Mail: eva.hall@bastad.se
Kassör: Eva-Lott Uhlin           Tel. 26002, 070-6366002   Mail: uhlins@telia.com
Ledamöter:
                   Bo Bertilsson       Tel. 26104                          Mail: bertilssonbo52@gamil.com
                   Nicolas Friström  Tel. 26064, 0706247543    Mail: nicolasfristrom@outlook.com
                   Irene Jonsson      Tel. 070-6998921               Mail: irene.hasslov@gamil.com

Styrelsen

Här kommer bild på styrelsen.
Här kommer bild på styrelsen.

Byabladet

är Byalagets informationsskrift som ges ut till alla hasslövsbor varje månad.
Byabladet finns också på nätet.       Klicka här!
 

Medlemsavgift

150 kr per hushåll (ange gärna antalet familjemedlemmar). Bankgiro 689-6948.
Från och med 2016 års medlemsavgift, kan du även swisha medlemsavgiften till oss via nr 1235208475, ange i meddelande ditt namn så vi vet vem som betalt.

Byabladsutskick

Om du bor utanför Hasslöv och vill ha Byabladet med post betalar du 200 kr för att täcka portokostnader. Annars kan du få det med e-post. Då räcker 150 kr.