Hasslövs Byalag

Byalaget bildades 1980.
Styrelsen består för närvarande av:

 

      
Vice ordförande:  Ameli Karlsson                    Tel. 23272, 073-0346867        Mail till Ameli
Sekreterare:         Eva Hall                              Tel. 26341, 070-6296341        Mail till Eva
Kassör:                 Eva-Lott Uhlin                     Tel. 26002, 070-6366002        Mail till Eva-Lott
Ledamöter:
                             Bo Bertilsson                       Tel. 26104                               Mail till Bo
                             Magdalena Persson            Tel. 0708-460175            Mail till Magdalena
                             Nicolas Friström                  Tel. 26064, 0706247543         Mail till Nicolas
                             Jenny Friström                    Tel. 26064, 0709-498944        Mail till Jenny

Styrelsen

Här kommer bild på styrelsen.
Här kommer bild på styrelsen.

Byabladet

är Byalagets informationsskrift som ges ut till alla hasslövsbor varje månad.
Byabladet finns också på nätet.       Klicka här!
 

Medlemsavgift

150 kr per hushåll (ange gärna antalet familjemedlemmar). Bankgiro 689-6948.
Från och med 2016 års medlemsavgift, kan du även swisha medlemsavgiften till oss via nr 1235208475, ange i meddelande ditt namn så vi vet vem som betalt.

Byabladsutskick

Om du bor utanför Hasslöv och vill ha Byabladet med post betalar du 200 kr för att täcka portokostnader. Annars kan du få det med e-post. Då räcker 150 kr.