Flygbild, Laholms kommun Flygbild, Laholms kommun

Fakta om Hasslöv

Hur har samhället vuxit fram
Byn växte fram vid det naturliga vadstället över Stensån. Här passerade forna tiders E6a. Vägar sammanstrålade för farande sedan bronsålder och kanske stenålder. Genom bygden passerade även vägarna där man transporterade järn, ek och ved från Hishults och Våxtorpstrakten till hamnen i Båstad för vidare transport till huvudstaden, Köpenhamn.


Byn ligger vid nordsluttningen av Hallandsås. 

Grannorter är Våxtorp och Ö Karup, där det finns viss service som dagligvaruhandel, bensin, bank och pizzeria. Närmsta större ort är Båstad, i Skåne län, och längre bort Laholm till vilken kommun vi hör.

Större orter med shoppingutbud är främst Ängelholm, men även Halmstad och Helsingborg.

Trakten är dels en jordbruksslätt som genomkorsas av Stensån dels Hallandsås med skog och mossmarker. Stora delar av åsområdet utgörs av naturreservat; 5 st varav ett stort och 4 mindre.

I bygden finns främst gårdar och i bykärnan villor, 12 kommunala hyreslägenheter och 12 kommunala pensionärslägenheter. På åsen finns dessutom många torp och sommarstugor.

Väg 115 mot Båstad och Våxtorp går genom tätorten. Det är 3 km till E6 och 7 km till väg 24.

Hasslövsborna är helt hänvisade till biltransporter. Det finns ingen bussförbindelse förutom skolskjuts för skolelever från år 7 

t om gymnasiet. Dock finns möjlighet att beställa skjuts till bussförbindelsen till Laholm två gånger dagligen i vardera riktningen.
Ska man åka längre bort finns järnvägsstation i Båstad och Laholm och Ängelholms flygplats ligger endast 2 mil bort.

Det går ej att cykla tryggt då 1750 m cykelväg saknas för förbindelse till Ö Karup och Båstad.


I tätorten bor 242 innevånare. I den omgivande landsbygden bor 346 personer. I gamla Hasslövs församling bor det således totalt 578 personer.

Åldersstrukturen följer riksgenomsnittet med för få små barn och förhållandevis många i övre tonåren, som är barn till de många 45- 60 åringarna. Det finns få 20 – 40 åringar och många pensionärer.

2010 fanns det 117 förvärvsarbetande boende i Hasslövs tätort (av 242). Av dessa fanns det 36 som arbetade inom området. Övriga pendlar till sin arbetsplats. Eftersom det är en liten ort som inte bjuder så många arbetstillfällen är det bra att närheten till E6 gör att många ändå väljer att bosätta sig här med alla fördelar det i övrigt innebär.

Näring och service

I Hasslöv finns det näringsverksamhet som bidrar till ortens service. Det finns rörfirmor, bokföringsfirma med mäklarrörelse, frisörsalong, snickeri, matservering, åkerier och byggfirmor. Sammanlagt finns det över 100 registrerade företag i Hasslöv. Orten är en lantbruksort med en del skog och det är inom jord- och skogsbruket de flesta företag är registrerade.

I Hasslöv finns en F-6 skola med fritidshem. Den är en friskola med allmän inriktning som drivs av en intresseförening bestående av föräldrar och byalagsrepresentant. Visionen för Hasslövs bygdeskola är att vara en sund, trygg och attraktiv skola. Läs mer på www.hasslovsbygdeskola.se

För yngre barn finns det 3 stycken kommunala dagbarnvårdare. För äldre finns hemtjänst. 

Återvinningsstation finns i byn, vid Bygdegården. Kommunens tipp finns i Ahla dit det är mer än 2 mil. Den närmsta är Båstadtippen i Svenstorp.

Posten sköts av lantbrevbärare. Det kommer bokbuss varje vecka. Närmsta biblioteksfilial finns i Ö Karup, 3,5 km bort. Närmsta biblioteksfilial i kommunen är i Våxtorp.

Det finns ingen dagligvaruhandel i byn. Närmsta affär är ICA Nära i Ö Karup 3,5 km bort. Det kommer varubilar som fiskbil och delikatessbil. Inom handel finns Hallandsåsens Växtbutik, som har samarbete med Hallandsåsens Plantskola. Hos Växtbutiken finns även café sommartid. Läs mer på www.hallandsasensvaxtbutik.se

På orten finns även företag/företagare som mer indirekt kan locka folk till Hasslöv och som visar på att det går att bedriva näringsverksamhet på landsbygden.


Några exempel på företag:

Young Design fixar allt inom grafisk design - Logga, visitkort, hemsida! Unika illustrationer i akryl eller digitalt.

Affischer - Skyltar - Kort - Inbjudningar - Menyer

Vi arbetar också med Systematiskt Brandskydds Arbete (SBA) i samarbete med Bjäre BrandTeknik och ritar utrymningsplaner, insatsplaner och informationstavlor mm.

www.youngdesign.nu 0731-00 19 14

Idag har skolan 39 elever, speciellt framtagen 

kostplan, skollunchen lagas på skolan. 

Vi har egna skolbussar och kan hämta upp barn 

även utanför vårt egentliga upptagningsområde.

Huvudman är en styrelse som består av föräldrar,

rektor och en representant från byalaget.


Närliggande service:

Närmsta mack finns i Våxtorp eller Skottorp, 7 km. Paketutlämning finns i Våxtorp, 7 km. I Våxtorp finns även närmsta bank.

I Våxtorp finns distriktssköterskemottagning. Vårdcentral finns i Laholm dit det är 1,4 km. (Närmsta finns dock i Båstad.) Nyligen öppnades en vårdcentral i Skummeslövsstrand dit det är c:a 10 km. Apotek finns i Laholm eller MAXI i Mellbystrand. Det närmsta finns i Båstad.

 

 

Fritidssysselsättningar / Aktiviteter

Det finns ett stort naturreservat inpå byn med utmärkta promenadslingor av olika längd. Dessutom finns 4 mindre naturreservat på åsen. Vintertid finns två skidanläggningar med Vallåsen närmst c:a 5 km bort.


Det finns flera föreningar med olika inriktning.

HIS och HASKO som är fotbollsklubbar med herr- dam- och ungdomsfotboll. 

Hasslövs IS är en förening på uppåtgående. HIS spelar i div. 6 södra. Vi har en aktiv ungdomssektion tillsammans med Skottorps IF där vi har drygt 100 ungdomar som spelar fotboll.

Det finns plats för fler, så alla är välkomna.

Det finns en Bygdegårdsförening som driver bygdegården och ordnar en del aktiviteter. I Bygdegården arrangeras också linedance, bridge m.m. Bygdegården har en egen hemsida – www.hasslovsbygdegard.se.

Hembygdsföreningen driver Hembygdsgården och arrangerar olika aktiviteter inom sitt område. 

Det finns en Jaktvårdsklubb, en lokalavdelning av Röda Korset och av Majblomman. 

SPF är en mycket aktiv förening för pensionärer.

Det finns ganska många traditioner i byn. 

Varje år ordnar Hembygdsföreningen Valborgsfirande på Gullhöjden. Skolan brukar ha någon form av teaterföreställning på våren beroende på vilket tema man arbetat med. Hembygdsföreningen har också midsommarfirande i 
Hembygdsgården och allsångskväll i juli. Man ordnar också tipspromenader på söndagarna sommartid och i slutet av sommaren har man öppet hus i samband med Hembygdsstugornas dag. Första söndagen i december har man också julmarknad i Hembygdsgården.

Byalaget och Hembygdsföreningen har arrangerat marknad för traktens hantverkare i början på juli. Det slog så väl ut så det kommer säkert att bli tradition. 

Kyrkliga syföreningen har luciatåg med auktion och lotterier. 

Hantverkare i trakten har årligen Bonnajul på Lilla Menlösa andra helgen i advent. Året avslutas med att tomten kommer till skogen för att ta emot alla barnens önskelistor.

Dessutom har kyrkan många traditionella arrangemang under året som friluftsgudstjänster och kyrkogårdsvandring.

Idrottsföreningarna HIS och HASKO har, förutom spel i de olika fotbollsserierna, familjefester med lekar och grillning. Man ordnar också välbesökta loppis på en gård ett par gånger varje år.

Växtbutiken har också återkommande arrangemang såsom sinnenas afton, rosdagar och äppelsortbestämning. 

 

Vid arrangemang brukar dessa skyltas längs vägen så att förbipasserande uppmärksammar detta.

 

Turism

Det finns många intressanta platser inom området, främst för den som är intresserad av historia eller natur. Här finns en mängd fornlämningar, över 800 stycken. I Osbecks bokskogar finns fornåkrar med odlingsrösen och gamla hålvägar överallt. Det finns många stenar med skålgropar och en fin hällristning. 
I området har funnits mer än 30 bronsåldershögar av vilka 
Lugnarohögen är speciell, dels genom att det finns en skeppssättning inuti och dels genom att man kan gå in i högen. Den är ett av kommunens mest kända besöksmål som varje år besöks av c:a 5 000 personer.  

Linnélärjungen Pehr Osbeck verkade i Hasslöv som präst på 1700-talet och genom allt han skrev ner vet vi mycket detaljer om hur det var i trakten förr i tiden.

 

Det finns naturreservat, 5 st inom socknen; Osbecks bokskogar, Tjuvhultskärret, Ekered, Pennebo och Matkroksmossen. Här finns markerade vandringsleder av olika längd och svårighetsgrad. Skåneleden passerar också uppe på åsen.

För turister med natur- och friluftsintresse finns det många möjligheter. Det finns utmärkta vandringsslingor i flera av 
naturskyddsområdena. Främst är det den unika floran man lägger märke till, men det finns även unika djurarter och den geologiintresserade kan få se drumliner och rullstensåsar. 

I Ekered kan man förutom unika orkidéer få se resterna av en by som funnits där sedan 1300-talet och försvann under några år kring 1940. 

 

Den som vill vinterturista kan växla turåkning på skidor med att åka utför på närbelägna Vallåsen. www.vallasen.se

 

Övernattning och matservering för turister finns året runt på:

 Hotel Bella Notte – en lantlig idyll högt uppe på Hallandsåsen, 195 m över havet. I närheten finns naturen, bokskog med fina strövområden. I hotellet finns 6 stora dubbelrum och en svit. Alla rum har balkong eller uteplats. På den mysiga innergården finns en uppvärmd pool inbyggt i stort växthus. Hotellet har restaurang och fullständiga rättigheter. www.hotelbellanotte.seUtdrag ur Laholms kommuns bostadsförsörjningsplan rörande Hasslöv
Utdrag från www.laholm.se