Grannsamverkan.

Vi har tre Grannsamverkansgrupper i Hasslöv; en i området Timotejvägen / Klövervägen, en på Sluttningsvägen / Rundvägen ovh en på Brantekällavägen.
Vi kommer att lägga ut information här om det händer något värt att veta.
Om du funderar på att vara med i Grannsamverkan tar du kontakt med Rose-Marie eller Stephan. Du kan bo var sommhelst i Hasslövsområdet. Alla har grannar även om de bor en bit ifrån.

SMS Hasslöv

160429
Nu är vi klara att avveckla SMS-gruppen. Den ersätts av appen Coyards som erbjuder många möjligheter. Läs mer på www.coyards.se/laholm. Du laddar hem appen från Playbutik eller App Store. Den är så säker den kan bli, samma som bankernas internetbank använder. Dina uppgifter lämnas inte vidare. Efter att du har registrerat dig söker du efter Hasslöv GS och ansöker om att bli med. Du kan sedan skapa egna grupper t ex med dina närmsta grannar. För dig som inte har en surftelefon kommer det anordnas möjlighet att få sms även i fortsättningen. Du måste då meddela mig detta enklast med sms eller samtal till 0705826182.

Att det just nu är ganska lugnt på inbrottsfronten beror till stor del just på Grannsamverkan. Om vi som följd av detta slutar bry oss kommer vi snart att märka av ökad aktivitet igen från buset. 
Den här lösningen ger oss betydligt bättre kommunikation med Polisen och räddningstjänst och alla kan påverka vilken information man vill ha och vilka områden man deltar i. Dessutom kan man larma mycket snabbare med positionsbestämning. 

Om du ansluter dig nu får du gratis medlemsskap så det gäller att skynda sig. Sedan kommer det att kosta 8 kr/månad.

 

GRANNSAMVERKAN med Coyards


Alla som är med i sms-gruppen får en inbjudan att vara med.
Du måste först ladda ner appen från PlayButik eller App Store. Om du har dator går du bara in på www.coyards.se.
Sedan måste du registrera dig. Det står vilka uppgifter du ska fylla i.

Klicka på de tre strecken uppe i högra hörnet.
Välj Hem (huset) i menyn.
Klicka på Grupper.
Klicka på Mottagna inbjudningar.
Tacka ja till att vara med i gruppen.
I fortsättningen kommer alla meddelanden som du idag får på sms att komma i Coyards. Smsgruppen kommer att fungera tills alla har Coyards. När du vant dig vid Coyards och inte längre vill ha de vanliga smsen meddelar du mig så tar jag bort dig.

Om du vill veta mer om appen finner du allt på www.grannkompaniet.se. 
När du lärt dig funktionerna kan du själv starta grupper t ex dina nära grannar (dem som du meddelar när du reser bort eller som barnen kan kalla på när de är ensamma hemma och blir skrämda). Principen är att man bjuder in dem som man vill ska vara med i gruppen.

Man kan också söka upp en grupp och be att få vara med.
Välj Sök efter grupp.
Skriv t ex Hasslöv Grannsamverkan i rutan Gruppnamn.
Klicka på namnet och skriv meddelande: Ditt namn, adress och telefon.
Då får den som står som adninistratör för gruppen ett meddelande, att du ansöker om att vara med i gruppen, vilket vederbörande måste godkänna för att du ska bli med.

Coyards är gratis för alla som ansluter sig nu i början. Sedan kommer det att kosta 8 kr/månad att vara med.

Sluttningsvägen / Rundvägen
Samordnare är Rose-Marie Gustavsson
0430-26182, 0705826182

Timotejvägen / Klövervägen
Samordnare är Stephan Sundberg.
 

Brantekällavägen
Samordnare är Birger Nyberg
070-888 48 49


SMS Hasslöv

Alla som bor i Hasslövsområdet kan vara med i SMS-gruppen.

Du anmäler ditt mobilnummer till Rose-Marie på mobil 0705826182 eller via e-post hasslovsbyalag@gmail.com.

När du är registrerad i SMS-gruppen får du ett SMS. Det nummer som det kommer ifrån lägger du i din telefonbok på SMS Hasslöv. Det är inte säkert att du får samma nummer som din kompis. Det ungerar inte att använda varandras nummer.

Om du har något att meddela skickar du SMS. Detta går till alla i gruppen och ska endast användas för viktiga meddelanden. Du ska alltså inte svara OK o dylikt.
Det är även ett bra sätt att snabbt få hjälp av grannarna i en akut situation. Alla ser vem som är avsändare även om meddelandet inte innehåller någon text.

Håll ögon och öron öppna så hjälps vi åt att göra livet besvärligt för alla busar!

PS Om du får en påminnelse att du inte har skickat något sms ska du inte bry dig om det. Det är inte avsett för vår typ av grupp.