Fiber i Hasslöv med omnejd

Nu kör man igång fiber på Klövervägen o Timotejvägen.
Man kommer att jobba måndagar, tisdagar, onsdagar med början idag, onsdagen den 26 april.
Nu gäller det  för boende här att tänka efter var de ska gräva in.
Man kommer att få besök om detta. Den som går runt och knackar på är Anders Hantoft.

Se "Senast nytt" till höger på sidan!
Hur ser planen ut?
När de är klara på Klövervägen och Timotejvägenr kommer de att gå österut. Ett team tar Rundvägen, Sluttningsvägen och ett team, med större maskiner kommer att gå ut mot Flintarp o Torp.
 
I sommar kommer de stora maskinerna sedan att gå upp på åsen.
 
När SHK lägger ström läng cykelvägen från Bygdegården till skolan ska man samverka med dem och göra paus i det andra.
 

Fördelar med Fiber
Varför fiber?
Fibern grävs ner i mark och är därför väldigt driftsäker och okänslig för yttre störningar såsom ex åska, storm
- Lätt att förbereda för framtidsinriktad teknisk utveckling
- Möjlighet till minst 100 Mbit/sek både till och från användaren
- Kan utan problem användas för både telefon, tv och Internet samtidigt
- Livslängden på fiberkabeln är mer än 50 år och kan enkelt uppgraderas eller bytas ut. Kabeln ligger i rör, och nya drar man enkelt
- Större valmöjlighet av tjänsteoperatörer (de som levererar internet, tv och telefoni)
- Gör fastigheten mer attraktiv vid försäljning (enligt mäklarna).
Telefoni
Vid åsknedslag leder fibern inte den elektriska impulsen vidare
- Billigare telefontjänster
- Du kan fortfarande använda din vanliga tonvalstelefon (13 knappar), däremot din gamla analoga fingerskivtelefon fungerar inte i ett digitalt nät.
Internet
Högre hastighet på Internetuppkopplingen både till och från fastigheten
- Hastigheten är oberoende av avståndet och hur många som är uppkopplade
- Snabb nedladdning av digital media m.m
- Snabb, gratis surfning på t.ex. mobiltelefon och surfplatta hemma via trådlös uppkoppling (Wi-Fi)
- Ger stabilt trådlöst nätverk .
TV
Perfekt mottagning
- Klarar HDTV och 3D format
- Se på tv-program när det passar dig, t.ex. SVT Play
- ”Video on demand”. videobutik på nätet.
Varför inte alternativ teknik?
ADSL
- Otillräcklig kapacitet i en snar framtid
- Beroende av kopparnät
- Känsligt för väderpåverkan
- Styrs av tillgång till kopparnät, kundunderlag och operatörers intresse att koppla upp stationer.
Mobilt bredband 3G och 4G
Otillräcklig kapacitet och förhållandevis dyrt
- Känsligt för väderpåverkan
- Delad kapacitet på antalet anslutningar ger lägre hastighet
- Kostsamt att bygga ut på landsbygden
- De områden som inte har tillgång till 3G idag kommer heller inte att få tillgång till 4G
- Masterna kan inte byggas ut till 4G om det inte finns fiber fram till masten.
Hälsningar från fibergruppen:
Bo 0709-949702, Paul 0709-734352, Jörgen 0733-373439, Urban 0720-506666, Ingemo 0708-234459

Vi i projektgruppen
Bo Bertilsson:                              Paul Hall                         Urban Carlsson
bertilssonbo52@gmail.com           eva.hall@bastad.se         urban@backagard.se
070 994 97 02                                070 973 43 52                  072 050 66 66

Ingemo Johansson                      Jörgen Johansson
forsgarden@surfia.nu                     jorgen.johansson@blixtmail.se
070 823 44 59                                073 337 34 39

I

Äntligen fiber i Hasslöv med omnejd!

Kontaktuppgifter till Fibergruppen hittar du längst ner till vänster på denna sidan.
Kontaktuppgifter till IP Only:
Tel 0200-43 00 00 kl 8:00 - 17:30. Mail: privat@ip-only.se.
Du är välkommen med dina frågor!

Senaste nytt:


Nu är det igång:
17 04 26

Nu kör man igång fiber på Klövervägen o Timotejvägen.
Man kommer att jobba måndagar, tisdagar, onsdagar med början idag.
Nu gäller det  för boende här att tänka efter var de ska gräva in.
Man kommer att få besök om detta. Den som går runt och knackar på är Anders Hantoft.


17 03 01
Ledning mellan Våxtorp och Skottorp är klar.
Före Hasslövs Byalags- och Bygdegårdsförenings årsmöten den 6 mars kl 19:00 i Hasslövs Bygdegård kommer iP Only att informera om vad som händer nu och vad som sker framöver. Alla är välkomna!

16 12 16
Bara lite kort om vad som är på gång. Markägarförhandlingar pågår. Börja bygga stam från Våxtorp, förbi Lahall, Rostorp, Veka till Skottorp. Sedan förgreningar till oss i vår.

16 12 07

iP Only informerar: Vi börjar med att bygga en stam mellan Skottorp och Våxtorp i december och fortsätter sedan med det övriga området under våren.
161109
Byggbeslut är fattat för hela vårt område. Markägare kommer att kallas till möte så småningom.

161101
IP Only har skickat in ansökan till Trafikverket att få gräva längs alla deras vägar i området.

161004
Här finns en karta över anmälda och inte anmälda. Ut och argumentera!
Till kartan!

160909

Vi är nu uppe i 45% anmälda.
Scanova släcker ner kopparnätet snabbare än fiberutbyggnaden hinner med. Läs artikel i Laholms tidning!

Du som är tveksam, kom till Solbacken på tisdag kväll!
 
160822
För att fiberutbyggnaden ska komma igång måste 70% anmäla sig. Det är långt kvar. Därför görs ett nytt utskick till den som inte anmält sig. Nytt informationsmöte blir i Edenberga på kvällen den 13 september. 

160805
Nu går det äntligen framåt och det vi arbetat med i flera år ser ut att bli verklighet. Det är en fantastisk
möjlighet som vi har fått genom Region Hallands beslut att till stor del finansiera bredbandsutbyggnad på
landsbygden. IP Only är företaget som vann upphandlingen.
Det är en unik investering för att alla ska kunna bli uppkopplade med en bra fiberanslutning. Det är ett skifte av teknik och kopparledningarnas tid är förbi.
Det gäller att passa på nu. Det blir mycket dyrare för den som väntar.
Området som är aktuellt för beställning, är söder om väg 24 och öster om E6. Senare går man vidare genom hela Halland.
Vi kommer att uppdatera siffrorna postnummervis här på byalagets hemsida. Pappersbeställningarna tar ca 14 dagar att få bekräftade. Fibergruppen har lista på beställda anslutningar. På hemsidan kommer vi att lägga ut information allt eftersom arbetet framskrider.
Vi måste bli minst 70% av de 1700 som fått erbjudandet för att bygget ska komma igång. Så påverka grannar
och andra ni känner i området.
Anmäl före den 7/8. Annars får vi kanske vänta på grävskoporna!
Och åter igen – den intresseanmälan som gjordes före sommaren är inte aktuell längre. Ni måste beställa er
anslutning hos IP Only. Antingen genom pappers blankett eller på deras hemsida.

Beställnings blanketter samt skyltar att sätta upp på infarten finns i gamla fryshuset i Torp, bredvid Balans
Ekonomi.
Om det är något ni undrar så ring kundtjänst på IP Only:
tel 0200-43 00 00 eller ta kontakt med någon i fibergruppen.
Hälsningar från Bo, Paul, Jörgen, Urban och IngemoInbjudan till informationsmöte!
Om du inte har fått utskicket med anmälningsblankett finns anmälningsblanketten här!
Du kan också kan du anmäla dig på
IP Onlys hemsida.

Alla får vara med men av olika anledningar kan någon ha missats.

160613
Informationsbrev från fibergruppen!

Fick du brev från Svenska Stadsnät?
Det är IP Only som gäller! Om några tecknar sig hos någon annan blir vi inte tillräckligt många och då är det risk att vi inte får något alls!


160612
FIBER – nu händer det!!

Fibergruppen har nu fått muntligt besked på att vi ej får del av EU pengarna för bredbands-utbyggnad. Då får vi hitta andra vägar.
Region Halland har beslutat att avsätta nya pengar och samtidigt gjort en upphandling av utbyggnad av fiber till hela Hallands landsbygd. IP Only vann den upphandlingen.
Fibergruppen blev kontaktad av IP Only samma dag som beslutet blev känt. Eftersom vi vill att Hasslöv ska få fiber så fort som möjligt kommer alla söder om väg 24 i Hallands län att bli kallade till informationsmöte vid två tillfällen; antingen den 22/6 i Hasslövs bygdegård kl 18,00 eller 20,00 eller den 27/6 på Vallåsens Skidanläggning kl 19,00. Ni får detta brev från IP Only. I den kallelsen finns även blankett för anmälan.
Priset blir 19 900 kr klart in i väggen.
Ni kan även skicka in er anmälan direkt till IP Only om ni inte har möjlighet att gå på något av informationsmötena. Ju snabbare svar desto snabbare kommer bygget igång.
Nu hoppas vi på att det äntligen ska bli klart. Vi får hjälpas åt att se till att så många som möjligt tecknar avtal och att vi får klart med markägaravtal.
Viktigt! Nu är det IP Only som gäller även om erbjudanden kommer från andra aktörer! Vi vill att hela Hasslöv ska få fiber samtidigt, till samma pris och från samma företag.
Vi har förståelse för att viss förvirring kan råda efter alla olika turer i ärendet beroende på omständigheter som vi inte råder över men nu hoppas vi att projektet äntligen kommer i hamn!
Hälsningar Fibergruppen