Hasslövs Bygdeskola idéell förening.

Vi startade som friskola höst-terminen 2002 genom att överta de befintliga kommunala lokalerna. 
Idag går 25 elever i skolan och 15 elever på skolans fritidshem. 
Från och med våren 2018 öppnade förskolan Hasselbo på skolans område, här finns plats för 15 barn.

Skolan drivs som en ideell förening, med föräldrastyrning.
Vår pedagogiska inriktning är allmän och det finns inga speciella ideologiska bindningar. Undervisningen följer gällande läroplan, LPO 11 och skolverkets nationella kursplaner för grundskolan.

Vår vision:
Hasslövs bygdeskola är en sund, trygg och attraktiv skola

Vår verksamhetside:
Skola och fritidsverksamhet skall bedrivas som en ickekommersiell friskola, där de korta beslutsvägarna ger unika möjligheter. Verksamheten skall bedrivas i en nära och förtroendefull relation med hem och hembygd. ALLA på skolan ska känna sig sedda och stimuleras till fortsatt utveckling.

Hasslövs Bygdeskolas hemsida!

Personal läsår 2017/2018

Veronica Svensson
T.f. rektor

Morgan Carliden 
Ansvarslärare  Åk F-3

Rosie Nilsson
Ansvarslärare Åk 4-6

Hans Persson
Träslöjd

Carina Linde
Syslöjd

Ann-Gerd Andrén
Tyskalärare

Christina Fagerholm
Hem och konsumentkunskap

Ann-Marie Dower
Vikarie

Gunilla Persson 
Skolmormor

Tommy Nortinsson Chaufför/vaktmästare

Birgitta Johansson
Kokerska

Anne-Li Frid  
Skolläkare

Ánn-Christine Nilsson
Fritids

Förskolan Hasselbo
Jennica Sebelius
Camilla Ohlsson

 

Hasslövs Hembygdsförening
Hembygdsföreningen bildades 1969 och har ca 150 medlemmar. Vi vårdar Hembygdsgården med samlingar av äldre bruksföremål.

I mangårdsbyggnaden finns en lanthandel, vars verksamhet upphörde 1918. Den ursprungliga inredningen finns kvar och hyllorna är fyllda av varor från andra, nu nedlagda, butiker från orten. I stallet och på ”rännet” visas äldre jordbruksredskap.

Logan kan hyras till festligheter.

”Stugan” kan hyras till mindre sällskap.


Föreningen arrangerar  årligen valborgsmässobål på Gullhöjden, dans kring midsommarstången på midsommarafton,
allsångsafton i juli, öppna stugornas dag i augusti samt håller ”julöppet” i affären den andra söndagen i advent.

Under maj, juni och juli ordnar föreningen tipspromenader på söndagarna vid Brante källa.

Välkommen på vårt årsmöte i Hembygdsgården 2018


Vårt program 2017

30/4  Valborgsmässofirande på Gullhöjden kl.19.00

7/5-30/7  Alla söndagar i maj, juni & juli är det tipspromenad vid Brante källa kl.10.00-11.30

23/6 Midsommarfirande kl.13.30

11/7  Allsångskväll med Anna Bolin

13/8 Hembygdsstugornas dag

9/12 Öppet hus med julkaffe kl.14.00-16.00

Styrelse:
Ordförande: Vera Christiansson tel. 26380  vera.christiansson@home.se

Vice ordf: Lennart Johansson 26338

Sekr: Bodil Nordlund
070-2584646

Kassör: Sylvi Gustavsson 26225

Viola Johansson 26338

Ingvar Nilsson 20344

Jan Bierma

Inga-Lena Sebelius Nilsson 26016

Anna och Rudolf Nilssons donationsstiftelse
finns kvar och har ca 100,000 kronor disponibelt för närvarande.
Vi som är i styrelsen är Bo Bertilsson, Mona Tuvesson, Rose-
Marie Gustavsson och Urban Carlsson.
Har du några önskemål är du välkommen med en ansökan till
Urban Carlsson, Torp Bäckagård , tel 0708-226270 så behandlar
vi din ansökan så snart vi kan.

Utdrag ur stadgarna:
2. Stiftelsens syfte skall vara att stödja ändamål i Hasslövs
församling som gagnar Hasslövs utveckling, kulturella bevarande
eller annat som är positivt för Hasslövs invånare. Stödet kan ges
till föreningar, privatpersoner eller annan
3. Stöd kan ges i olika former, såsom bidrag, räntefria lån eller på
annat sätt som styrelsen finner vällovligt.
SPF Seniorerna Våxtorp Hasslöv Skummeslöv

Bussresa till Lund den 27 april. Anmäl till Jörgen 26003.
Bussresa till Gotland den 13 – 16 juni. Anmäl till Thorbiörn
21515. Studiecirkel om Gotland. Anmäl till Rose-Marie
26182.

VAD SKA HÄNDA MED BYGDEGÅRDEN??
Sedan starten 1993 av Bygdegårdsföreningen har samma
personer arbetat för Hasslövs samlingslokal.
Nu har vi ingen som kan ta över det arbetet och vi måste
fundera på hur det ska bli i fortsättningen med Bygdegården.
Har du tips och idéer om detta, eller vill arbeta i
styrelsen, hör av dig till oss.
Pia Eriksson, ordförande, tel. 0708-265324

NY HEMSIDA
Nu har bygdegårdsföreningen en ny hemsida med bokningskalender
så man kan se när det är ledigt att hyra. Gå in på:
www.hasslovsbygdegard.se